radiocabreralogo

 Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
00:00 Hip-Hop
Nacional
Hip-Hop
Nacional
Hip-Hop
Nacional
Hip-Hop
Nacional
Hip-Hop
Nacional
Música
Tropical
Música
Tropical
01:00 DJ
Actualitat
DJ
Actualitat
DJ
Actualitat
DJ
Actualitat
DJ
Actualitat
 Música
Tropical
 Música
Tropical
02:00 Música
House
Música
House
Música
House
 Música
House
Música
House
 Música
House
 Música
House
03:00 Música
Chill Out
Música
Chill Out
 Música
Chill Out
Música
Chill Out
Música
Chill Out
Música
Chill Out
Música
Chill Out
04:00 Nou 90  Nou 90  Nou 90  Nou 90  Nou 90  Nou 90  Nou 90
05:00 Recordant
el passat *
 Recordant
el passat *
A toc
de cobla*
 Cinema
a casa *
 La Xefla * Nou 90 Nou 90
06:00  Country
Time
 Country
Time
Country
Time
Country
Time
Country
Time
Català
Marxós
Català
Marxós
07:00 Català
Marxós
Català
Marxós
Català
Marxós
Català
Marxós
Català
Marxós
Català
Marxós
Català
Marxós
08:00 Informatiu
M. Català
Informatiu
M. Català
Informatiu
M. Català
Informatiu
M. Català
Informatiu
M. Català
M. Català M. Català
09:00 Informatiu
M. Català
Informatiu
M. Català
Informatiu
M. Català
Informatiu
M. Català
Informatiu
M. Català
M. Català M. Català
10:00 Informatiu
Magazine *
Informatiu
Esports *
Informatiu
Connectats*
Informatiu
Reset
Informatiu
Rodamon
Can Cargoli Ple Municipal
bimensual
11:00 Informatiu
Música mestissa
Informatiu
Música mestissa
Informatiu
Música mestissa
Informatiu
Música mestissa
Informatiu
Música mestissa
 Informatiu
Setmanal* Mestissa
Reset
12:00 Informatiu
Música mestissa
Informatiu
Música mestissa
Informatiu
Música mestissa
Informatiu
Música mestissa
Informatiu
Música mestissa
Magazine
Andrea
Música mestissa
13:00 Informatiu
Sardanes
Informatiu
Sardanes
Informatiu
Sardanes
Informatiu
Sardanes
Informatiu
Sardanes
 Català
Marxós
 Català
Marxós
14:00 Informatiu
Música
Folk
Informatiu
Música
Folk
Informatiu
Música
Folk
Informatiu
Música
Folk
Informatiu
Música
Folk
Cinema
a casa
  Música
Folk
15:00 Informatiu
Temps de música
Informatiu
Temps de música
Informatiu
Temps de música
Informatiu
Temps de música
Informatiu
Temps de música
  Música
Folk
Connexiò
eclèctica *
16:00 Informatiu
Endavant
les atxes!
Informatiu
Endavant
les atxes!
Informatiu
Endavant
les atxes!
Informatiu
Endavant
les atxes!
Informatiu
Endavant
les atxes!
  Tranquil·la
Crooners
Tiempo
Hostil *
17:00 Recordant
el passat
Recordant
el passat
Recordant
el passat
Connexió
eclèctica
Oh la musique! La Xefla Krakatanga*
18:00 Informatiu
Música Jazz
Informatiu
Música Jazz
Informatiu
Música Jazz
Informatiu
Música Jazz
Informatiu
Música Jazz
Música
Jazz
Jazznàtics*
19:00 Informatiu
Música Jazz
Informatiu
Música Jazz
Informatiu
Música Jazz
Informatiu
Música Jazz
Informatiu
Música Jazz
Música
Jazz
Distàncies *
20:00 Informatiu
Lleugera
Internacional
Informatiu
Tiempo Hostil
Informatiu
Krakatanga
Informatiu Sonora 101 Lleugera
Internacional
Groove me *
21:00 Musicòpolis Musicòpolis Musicòpolis Musicòpolis Groove me Lleugera
Internacional
Lleugera
Internacional
22:00 Esports a
la ràdio
La Nit no te
fronteres
No paris
de ballar
Ningú és
perfecte
El Club del
Country
Música Soul
Blues i Funk
Música Soul
Blues i Funk
23:00 Jazznàtics La Nit no te
fronteres
Distàncies Ruta 66 In Session
2.0
Música Soul
Blues i Funk
Música Soul
Blues i Funk