Musicandó

Musicando foto
world music

Musicandó és un espai dedicat a les diferents manifestacions actuals de les músiques del món, a la world music (en el seu original anglès), que és un gènere contemporani, creat a fi d’integrar en un concepte ampli tota la música de tradició oral (el folk i les músiques ètniques) incloent les variants locals o característiques de zones i cultures concretes del món que solen ser de difícil catalogació, sobretot pel gran públic.

Cyril Torres ens guia per la música popular, els ritmes ètnics, en un viatge setmanal per diferents geografies musicals del món.