Krakatanga Sin Red 10 17 04 24 20 h

Arribem a la decima edició de “Sin Red” ràdio en directa entra Krakatanguers, compartint música des dels estudis de Can Bartomeu,ningú sap que porta l’altre.
Dimecres a les 20h a Ràdio Cabrera de Mar.
‐———————
Llegamos a la décima edición Sin Red, radio en directo entre Krakatanguers compartiendo música desde los estudios de Can Bartomeu , nadie sabe que trae el otro.
Miércoles a las 20 h en Ràdio Cabrera de Mar audiovisualcabrera.net
Puede ser Pop Art de texto