Krakatanga – La Cuesta de Mero 11 01 23

Text Català / Texto Castellano
Audio Castellano
Grimpa el nero fins a arribar al cim més alt i els salmons neden riu amunt i les cabres, diuen, tiren pal monte; no obstant això, els éssers humans es resisteixen a enfrontar-se a qualsevol obstacle, començant pel de el propi reflex, i ploriquegen i s’encongeixen sobre si mateixos, els probres, probres, probres. De solemnitat. Emocional. La seva pobresa.
Total que necessiten algun agafador i potser la música els serveix per a això, per a agarrar-se i prendre un cert impuls (tampoc massa, no vagin a passar-se de frenada), per la qual cosa Krakatanga queda al seu servei, igual que al de totes les espècies animals i vegetals, amb l’esperança d’animar-los una miqueta.
Krakatanga, el podcast, torna aquest dimecres 11 de gener.
———————————————————————-
Trepa el mero hasta llegar a la cumbre más alta y los salmones nadan río arriba y las cabras, dicen, tiran pal monte; sin embargo, los seres humanos se resisten a enfrentarse a cualquier obstáculo, empezando por el del propio reflejo, y lloriquean y se encogen sobre sí mismos, los probres, probres, probres. De solemnidad. Emocional. Su probreza.
Total que necesitan algún asidero y quizás la música les sirva para eso, para agarrarse y tomar cierto impulso (tampoco demasiado, no vayan a pasarse de frenada), por lo que Krakatanga queda a su servicio, al igual que al de todas las especies animales y vegetales, con la esperanza de animarles un poquito.
Krakatanga, el podcast, regresa este miércoles 11 de enero.
Cartel de Cristina Carmona 11pardals
Puede ser una imagen de al aire libre y texto
Ver insights y anuncios
Promocionar publicación
Me gusta

 

Comentar
Compartir