Esdeveniments

esdeveniments

Organització de:
  • Rodes de Premsa
  • Conferències
  • Presentació de productes
  • Campanyes informatives
  • Exposicions

Concepció i producció integral dels elements audiovisuals necessaris per la seva realització.